Wbp

Wat is verzet?

Bij verzet gaat het om activiteiten als:

  • het geregeld verspreiden van illegale bladen of bonkaarten
  • het verlenen van onderdak aan onderduikers
  • spionage, sabotage en vormen van gewapend verzet
  • het deel uitmaken van de Binnenlandse Strijdkrachten
  • het daadwerkelijk deelnemen aan de strijd tegen de Duitse bezettende macht

Het verzet moet een bepaald niveau hebben bereikt. Hierbij wordt gekeken naar de omvang, duur en frequentie van de activiteiten.