Wbp

Wat zijn de vereisten voor nationaliteit en waardigheid?

Nationaliteitseisen

Voor verzetsdeelnemers worden geen bijzondere eisen aan hun nationaliteit gesteld. Voor gelijkgestelden geldt als eis dat zij tijdens de oorlogsjaren de Nederlandse nationaliteit hadden.

Waardigheid

Wie zich in de Tweede Wereldoorlog onwaardig heeft gedragen, bijvoorbeeld door collaboratie met de vijand, krijgt geen financiële ondersteuning.