Wbp

Uitzonderingen

Bij hoge uitzondering kan ook iemand die niet precies onder de voorwaarden valt financiële ondersteuning krijgen. Dit kan bijvoorbeeld als u in verband met verzet van derden psychische gezondheidsschade heeft opgelopen.