Wbp

Kunt u Wbp krijgen?

U kunt financiële ondersteuning krijgen als:

  • u tijdens de Duitse bezetting van Nederland heeft deelgenomen aan het binnenlands verzet en daaraan blijvende gezondheidsschade heeft overgehouden en
  • u voldoet aan de voorwaarden op het gebied van waardigheid

Ook voor gelijkgestelden aan verzetsdeelnemers

De Wbp is er ook voor (nabestaanden van) mensen die tijdens de oorlogsjaren de Nederlandse nationaliteit hadden en:

  • buiten Nederland verzet hebben gepleegd
  • vanwege het verzet van anderen vrijheidsberoving hebben ondergaan of letsel hebben opgelopen
  • als gijzelaar vrijheidsberoving hebben ondergaan
  • voor de bezetting anti-nationaal-socialistische activiteiten hebben verricht en daardoor vrijheidsberoving hebben ondergaan, zijn mishandeld of ter dood gebracht
  • Engelandvaarders zijn geweest