Wbp

Welke financiële ondersteuning is mogelijk?

De Wbp geeft financiële ondersteuning in de vorm van:

  • pensioenen
  • bijdragen in kosten

Pensioenen

Een buitengewoon pensioen garandeert een individueel vastgesteld inkomen. Dit gegarandeerde inkomen is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de mate van invaliditeit. Uw overige inkomsten (bijvoorbeeld AOW en particulier pensioen) worden door de uitkering aangevuld als die lager zijn dan het gegarandeerde inkomen.

Bij de vaststelling van het pensioen wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van bevordering, grotere vakbekwaamheid, uitbreiding van bedrijf en vergelijkbare factoren.

U krijgt een pensioen als u ten minste 10% invalide bent door de gezondheidsschade die door het verzet is ontstaan. Bij een invaliditeit van 80% of meer krijgt u ook de zogeheten vermeerdering en de vaste vergoeding. De ingangsdatum van het pensioen is de eerste dag van de maand waarin u dit heeft aangevraagd.

Als weduwe of weduwnaar van een verzetsdeelnemer krijgt u een pensioen als het overlijden van uw partner een gevolg was van diens verzet of als uw partner op het moment van overlijden reeds een pensioen kreeg. Ook geldt voor u de voorwaarde van waardigheid.

Naar boven

Bijdragen in kosten

Maakt u kosten door de gezondheidsschade die door het gepleegde verzet is ontstaan? Dan kunt u een bijdrage krijgen in deze kosten. Denkt u hierbij aan medische behandelingen, hulp in de huishouding of vervoerskosten.

De bijdrage is alleen voor de kosten die niet door uw verzekering of een andere instantie worden vergoed. Heeft u al kosten gemaakt? Dan kunt u tot uiterlijk een kalenderjaar later een aanvraag doen. Weduwen of weduwnaars kunnen geen bijdrage in kosten krijgen.

Naar boven