Wbp

Wat is de Wbp?

De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp) biedt financiële ondersteuning aan mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet hebben gepleegd tegen de vijandelijke bezettende macht in Europa.

Ook weduwen, weduwnaars en minderjarige kinderen van verzetsdeelnemers kunnen ondersteuning krijgen.