Wbp

Hoe verloopt de procedure?

Na ontvangst van uw brief start de procedure. 

De procedure gaat als volgt:

 1. wij sturen u (of uw gemachtigde) formulieren toe
 2. wij maken een afspraak om een sociaal rapport op te stellen
 3. de oorlogsgebeurtenissen worden onderzocht
 4. eventueel volgt er een medische beoordeling
 5. uw financiële situatie wordt onderzocht
 6. u krijgt een beslissing met de resultaten van het onderzoek

Klik voor een toelichting op één van onderstaande onderwerpen.

 • Hoe krijgt u een aanvraagformulier?

  Na ontvangst van uw brief sturen wij een algemeen aanvraagformulier toe met het verzoek dit in te vullen. Zodra wij dit formulier hebben teruggekregen sturen wij een tweede formulier met vragen over uw medische gegevens.

  Heeft u hulp nodig bij het invullen? Bel ons dan op telefoonnummer 071-5356888.

 • Sociaal rapport

  Om uw aanvraag te kunnen behandelen, hebben wij informatie nodig over uw oorlogservaringen, uw persoonlijke omstandigheden en uw gezondheid. Die informatie wordt verzameld in een uitgebreid gesprek met een rapporteur. Als u wilt kan een familielid of bekende bij het gesprek aanwezig zijn. Van het gesprek wordt een rapport gemaakt waarvan u een kopie krijgt.

  In Nederland wordt de rapportage verzorgd door de Stichting 1940-1945, een instelling die is gespecialiseerd in het begeleiden van aanvragen van verzets-deelnemers. Daarnaast informeert deze instelling u over de mogelijkheden van de Wbp en over ondersteuning door maatschappelijk werkers. U kunt Stichting 1940-1945 bereiken via www.st4045.nl.

  In het buitenland wordt de rapportage meestal verzorgd door de Stichting 1940-1945, soms gebeurt dit echter door een medewerker van de ambassade of het consulaat. Dit gesprek kan ook telefonisch plaatsvinden.

 • Onderzoek naar de oorlogsgebeurtenissen

  De Stichting 1940-1945 beoordeelt of de verzetsactiviteiten die in het sociaal rapport staan vermeld als deelname aan het verzet worden aangemerkt. Vervolgens zoekt zij naar bevestiging van de relevante activiteiten. Hiervoor worden onder andere getuigenverklaringen en archieven van het Nederlandse Rode Kruis en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie geraadpleegd. De Stichting informeert ons over de resultaten van het onderzoek en geeft een advies over de erkenning.

  Het onderzoek stopt als er geen bevestiging van de relevante verzetsactiviteiten wordt gevonden. Dit betekent niet dat wij uw verhaal niet geloven, maar dat wij uw aanvraag moeten afwijzen. U ontvangt dan een beschikking van de afwijzing.

  De medische beoordeling start pas als uw verzetsactiviteiten zijn bevestigd en u om financiële ondersteuning heeft gevraagd.

 • Medische beoordeling

  Onze arts maakt een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast wordt er informatie opgevraagd bij uw artsen of specialisten. Onze arts beoordeelt vervolgens of er een verband is tussen uw gezondheidsklachten en uw verzetsactiviteiten.

  Bij psychische gezondheidsklachten als gevolg van het verzet van derden beoordeelt de arts of er tijdens en na de oorlog ernstige verstoringen van uw levensomstandigheden zijn geweest.

  Ook beoordeelt de arts of u door blijvende gezondheidsschade financiële ondersteuning kunt krijgen.

  Het persoonlijk onderhoud met de arts (pdf, 118 kB)

 • Financieel onderzoek

  Als uit de medische beoordeling blijkt dat u financiële ondersteuning kunt krijgen, vindt een financieel onderzoek plaats. Om de hoogte van het buitengewoon pensioen of de bijdrage in kosten te berekenen vragen we soms nadere informatie over uw inkomsten.

 • Wanneer kunt u een beslissing verwachten?

  Wettelijke termijnen

  Wij zijn volgens de wet verplicht uw aanvraag binnen een termijn van 9 maanden af te handelen. Als dit niet lukt informeren wij u daarover en wordt de termijn eenmaal met een periode van 8 weken verlengd. Als wij gegevens bij u of bij een buitenlandse instantie opvragen wordt de behandeltermijn opgeschort. Dit betekent dat de tijd die nodig was om de gevraagde gegevens te verstrekken niet meetelt in de behandelduur. Als we er niet in slagen om binnen de wettelijke termijn een beslissing te nemen, dan kunt u ons in gebreke stellen en een dwangsom eisen. Als dat aan de orde is ontvangt u daar nadere informatie over.

  Beslissing

  Na afronding van het onderzoek ontvangt u van ons een brief met onze beslissing. In onze brief staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met onze beslissing.

  Krijgt u een pensioen of bijdrage in kosten? Dan ontvangt u op een later moment nog een berekenings- of betalingsbeschikking. Hierin staat een specificatie van de overgemaakte bedragen.