Wbp

Hoe vraagt u Wbp aan?

Om Wbp-ondersteuning aan te vragen stuurt u een brief aan:

Sociale Verzekeringsbank
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Postbus 9575
2300 RB Leiden

Schrijf in uw brief uw naam en adres, de datum en dat u een aanvraag doet voor de Wbp.

U kunt iemand machtigen

Als u iemand wilt machtigen om uw zaken waar te nemen, vermeld dan de naam en het adres van de gemachtigde. Wij corresponderen daarna met uw gemachtigde.