Wbp

Er is iemand overleden

Als iemand overlijdt die een buitengewoon pensioen of bijdrage in kosten had, zorgen wij voor het stopzetten van de betaling. Ook zorgen wij er voor dat de Stichting 1940-1945 wordt geïnformeerd.

Woonde de overledene in Nederland? Geef het overlijden dan aan de gemeente door. Zodra u dit heeft gedaan, krijgen wij bericht van de gemeente. In alle andere gevallen geeft u het overlijden wel direct aan ons door.

Het buitengewoon pensioen

Was de overleden verzetsdeelnemer alleenstaand dan wordt het buitengewoon pensioen stopgezet met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden.

Als nabestaande van de verzetsdeelnemer krijgt u een overlijdensuitkering die overeenkomt met twee maanden pensioen.

Als nabestaande partner kunt u een nabestaandenpensioen aanvragen. Een eventueel nabestaandenpensioen gaat in op de dag volgend op de dag van overlijden van uw partner.

Bijdragen in kosten

Bijdragen in kosten eindigen met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het overlijden heeft plaatsgevonden.

Als nabestaande kunt u bepaalde kosten nog tijdelijk doorbetaald krijgen.

Overlijden van de partner van een verzetsdeelnemer

Als uw partner overlijdt, wordt uw buitengewoon pensioen opnieuw vastgesteld. In de hoogte van de toegekende bijdragen in kosten verandert niets.