Wbp

Welke inkomsten zijn van invloed op uw Wbp?

Bij de vaststelling van de hoogte van uw buitengewoon pensioen wordt geheel of gedeeltelijk rekening gehouden met uw andere inkomsten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om eventuele andere pensioenen of uitkeringen die u geniet, de inkomsten uit AOW van u en uw partner en uw vermogensinkomsten.