Wbp

Hoeveel pensioen of bijdrage in kosten krijgt u?

De hoogte van uw pensioen hangt af van uw grondslag, invaliditeitspercentage en uw andere inkomsten. Het vastgestelde bedrag aan pensioen wordt ieder jaar in januari en juli verhoogd met hetzelfde percentage als het minimumloon in Nederland. De hoogte van bijdragen in kosten wordt individueel vastgesteld.