Vrijwillige Verzekering

Wat verstaat de SVB onder inkomen?

Uw premie voor een vrijwillige verzekering hangt af van uw inkomen. Daarbij kijken we zowel naar uw inkomen in Nederland als uw inkomen in het buitenland.

Uw inkomen

Tot uw inkomen rekenen wij onder meer:

 • loon of salaris
 • inkomsten uit werkzaamheden zonder dienst­verband
 • winst uit een eigen bedrijf
 • uitkeringen, zoals een nabestaandenuitkering Anw, WAO-uitkering, lijfrente of een vervroegd pensioen
 • het eigen woningforfait: dit is een vast bedrag dat afhangt van de waarde van uw eigen woning. De hypotheekrente die u voor uw woning betaalt, trekken we hiervan af.

Wat mag u aftrekken?

Van uw totale inkomen mag u het volgende aftrekken:

 • sociale verzekeringspremies die op uw loon zijn ingehouden
 • premies voor lijfrenten
 • premies voor verzekeringen die uitkeren bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of ongeval
 • giften aan kerken of goede doelen
 • alimentatie aan uw ex-partner
 • enkele specifieke ziektekosten

U mag niet al deze kosten helemaal van uw inkomen aftrekken. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij uw belastingaangifte.

De premie is niet aftrekbaar

De premie voor de vrijwillige verzekering kunt u niet van uw inkomen aftrekken.