Vrijwillige Verzekering

Wat kost de vrijwillige verzekering?

Voor een vrijwillige verzekering betaalt u jaarlijks een premie. Die premie is een percentage van uw inkomen in een jaar. Wij berekenen de premie over uw totale inkomen: uw inkomen uit Nederland plus uw inkomen uit het buitenland.

De regering bepaalt elk jaar de premiepercentages. De AOW-premie is in 2019 17,9% van uw inkomen, de Anw-premie 0,1% van uw inkomen.

Er is een minimumpremie en een maximumpremie: 

  • als u weinig of geen inkomsten ontvangt, betaalt u de minimumpremie. Dit is 10% van het bedrag van de maximumpremie.
  • er is een maximum inkomen waarover u premie betaalt. Over het inkomen dat boven dit maximum inkomen uitkomt, betaalt u geen premie. U betaalt dan de vaste maximumpremie die voor dat jaar geldt.
Premies 2019
PremieMinimumMaximum
premie AOW € 527,00€ 5.278,00
premie Anw€ 2,00€ 29,00

Uw AOW-premie in 2019

  1. Bereken eerst uw totale inkomen. Bekijk wat we onder inkomen verstaan.
  2. Van het bedrag dat u overhoudt, neemt u 17,9%.
  3. Hier trekt u de algemene heffingskorting vanaf. De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk. Is uw inkomen € 20.384 of lager, dan is de algemene heffingskorting een vast bedrag van € 1.210. Is uw inkomen hoger dan € 20.384, dan wordt de algemene heffingskorting geleidelijk afgebouwd naarmate uw inkomen hoger wordt dan € 20.384. De algemene heffingskorting voor de vrijwillige verzekering AOW wordt echter nooit lager dan € 816.

Als de premie die u heeft berekend lager is dan de minimumpremie, betaalt u toch de minimumpremie.
Is uw inkomen € 34.300 of meer? Dan betaalt u de maximumpremie. Wilt u hulp bij het berekenen van uw premie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Uw Anw-premie in 2019

  1. Bereken eerst uw totale inkomen. Bekijk wat we onder inkomen verstaan.
  2. Van het bedrag dat u overhoudt, neemt u 0,1%.
  3. Hier trekt u de algemene heffingskorting vanaf. De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk. Is uw inkomen € 20.384 of lager, dan is de algemene heffingskorting een vast bedrag van € 7. Heeft u een inkomen hoger dan € 20.384, dan wordt de algemene heffingskorting geleidelijk afgebouwd naarmate uw inkomen hoger wordt dan € 20.384. De algemene heffingskorting voor de vrijwillige verzekering Anw wordt echter nooit lager dan € 5.

Als de premie die u heeft berekend lager is dan de minimumpremie, betaalt u toch de minimumpremie. 

Is uw inkomen € 34.300 of meer? Dan betaalt u de maximumpremie. Wilt u hulp bij het berekenen van uw premie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.