Vrijwillige Verzekering

Hoe lang kunt u zich vrijwillig verzekeren?

U kunt zich normaal gesproken maximaal 10 jaar vrijwillig verzekeren. In sommige gevallen kan een vrijwillige verzekering langer duren.

Langer dan 10 jaar verzekerd blijven

U kunt zich langer dan 10 jaar vrijwillig verzekeren als u:

  • voor de Nederlandse overheid werkt, of voor een andere Nederlandse instantie die overheidstaken uitvoert.
  • voor een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking werkt die door de Nederlandse regering is erkend, zoals War Child Nederland of Oxfam Novib.
  • voor een internationale organisatie als de Verenigde Naties of de NAVO werkt.
  • in opdracht van de Rijksoverheid werkt en het Rijk uw werk betaalt.
  • bij de start van uw vrijwillige verzekering 50 jaar of ouder bent, buiten Nederland woont en een uitkering (bijvoorbeeldWAOof nabestaandenuitkering Anw) uit Nederland krijgt. Deze uitkering moet dan 35% of meer van het bruto minimumloon zijn.

Ook uw partner en inwonende kinderen kunnen dan langer dan 10 jaar verzekerd blijven.

Korter dan 10 jaar verzekerd

De vrijwillige verzekering kan ook binnen 10 jaar stoppen. Bijvoorbeeld als u de AOW-leeftijd bereikt of terugkomt naar Nederland. Meer informatie over het einde van de vrijwillige verzekering vindt u op de pagina U gaat weer in Nederland wonen of werken.