Vrijwillige Verzekering

Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

U kunt maximaal 50 jaar AOW opbouwen tot uw AOW-leeftijd. De begindatum van de opbouw ligt daarom 50 jaar vóór uw AOW-leeftijd. De periode vanaf die begindatum tot uw AOW-leeftijd noemen we de 50-jaarsperiode.

U kunt zich vrijwillig verzekeren voor de AOW en de Anw als u in de 50-jaarsperiode aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u gaat buiten Nederland wonen of werken, én
  • u vraagt de vrijwillige verzekering aan binnen 1 jaar nadat u buiten Nederland bent gaan wonen of werken, én
  • u was direct voorafgaand aan de vrijwillige verzekering minstens 1 jaar onafgebroken in Nederland verzekerd voor de AOW en Anw, én
  • u heeft nog niet de AOW-leeftijd (geldt alleen voor de AOW, voor de Anw kunt u zich wel na uw AOW-leeftijd verzekeren).

Was u in het jaar voor uw vertrek uit Nederland een aantal maanden verplicht verzekerd in een EU-land? Dan wordt deze periode vaak ook meegeteld om te kijken of u 1 jaar onafgebroken in Nederland verzekerd was voor de AOW en Anw.

Voor de Anw raden we u aan om meteen een vrijwillige verzekering aan te vragen, zodra u buiten Nederland woont of werkt. Zo zorgt u ervoor dat uw partner misschien een nabestaandenuitkering kan krijgen als u zou overlijden.

Uw partner kan na uw overlijden geen vrijwillige verzekering aanvragen

De vrijwillige verzekering moet zijn aangevraagd op het moment dat u in leven bent. Nadat u bent overleden, kan uw partner geen vrijwillige verzekering meer aanvragen.