Vrijwillige Verzekering

Wat verstaat de SVB onder inkomen?

Uw premie voor de inkoop van uw AOW hangt af van uw inkomen.

Uw inkomen

Tot uw inkomen rekenen wij:

 • loon of salaris
 • inkomsten uit werkzaamheden zonder dienst­verband
 • winst uit een eigen bedrijf
 • uitkeringen, zoals een nabestaandenuitkering Anw, WAO-uitkering of een vervroegd pensioen
 • het eigen woningforfait: dit is een vast bedrag dat afhangt van de waarde van uw eigen woning. De hypotheekrente die u voor uw woning betaalt, trekken we hiervan af.

Wat mag u aftrekken?

Van uw totale inkomen mag u het volgende aftrekken:

 • sociale verzekeringspremies die op uw loon zijn ingehouden
 • premies voor lijfrenten
 • premies voor verzekeringen die uitkeren bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of ongeval
 • giften aan kerken of goede doelen
 • alimentatie aan uw ex-partner
 • enkele specifieke ziektekosten

U mag niet alle uitgaven helemaal van uw inkomen aftrekken. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij uw belastingaangifte.