Vrijwillige Verzekering

Wat kost inkoop AOW?

Voor inkoop AOW betaalt u voor elk jaar een premie.

Voor elk jaar vanaf de begindatum van de 50-jaarsperiode tot de dag waarop u in Nederland kwam wonen of werken, berekenen we de premie. De premies van alle jaren samen is het bedrag dat u betaalt voor de inkoop van uw AOW.

U betaalt ten minste de minimumpremie

U betaalt voor elk jaar altijd ten minste de minimumpremie. Deze betaalt u dus ook als u in een jaar geen inkomen had.

De minimumpremie is even hoog als de premie die hoort bij het wettelijk minimumloon. Per 1 januari 2019 is deze premie € 2.551. Over in te kopen jaren waarin u 21 jaar of jonger bent, betaalt u de minimumpremie die hoort bij het minimum jeugdloon. Deze ligt tussen € 1.976 (21 jaar) en € 0 (15 jaar). Dit zijn de bedragen per 1 januari 2019.

Is uw inkomen in een jaar hoger dan het wettelijk minimumloon, dan hangt de premie af van uw inkomen in dat jaar. De premie is dan een percentage van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer premie u betaalt. Er is wel een maximumpremie. Wij bekijken over welke jaren wij inkomensgegevens van u nodig hebben.

De regering stelt elk jaar het premiepercentage, de minimumpremie en de maximumpremie vast. Dit kan ieder jaar verschillen.