Vrijwillige Verzekering

U komt in Nederland wonen of werken

U kunt maximaal 50 jaar AOW opbouwen tot uw AOW-leeftijd. De begindatum van de opbouw ligt 50 jaar vóór uw AOW-leeftijd. De periode vanaf die begindatum tot uw AOW-leeftijd noemen we de 50-jaarsperiode. Bent u in de 50-jaarsperiode in Nederland komen wonen of werken? Dan was u tot dat moment niet verzekerd voor de AOW. Daardoor krijgt u bij het bereiken van uw AOW-leeftijd een lager AOW-pensioen.

Wilt u gemiste jaren voor de AOW inkopen?

Door 'inkoop' kunt u zich alsnog vrijwillig verzekeren voor de AOW vanaf de begindatum van de 50-jaarsperiode tot de dag waarop u naar Nederland kwam. U krijgt dan een hoger AOW-pensioen.

Komt u voor het eerst in Nederland wonen of werken en bent u daardoor verzekerd voor de AOW? Dan kunt u AOW inkopen als u aan alle voorwaarden voldoet.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U komt voor het eerst in Nederland wonen of werken op een datum ergens in de 50-jaarsperiode.
  • U bent verplicht verzekerd op het moment van de aanvraag voor inkoop.
  • U bent 5 jaar door wonen of werken in Nederland verzekerd voor de AOW.
  • U heeft nog niet de AOW-leeftijd op het moment van de aanvraag voor inkoop.
  • U vraagt de inkoop aan binnen 10 jaar nadat u voor het eerst in Nederland kwam wonen of werken en daardoor verzekerd was.

Bent u in een ander land van de Europese Unie verzekerd geweest voor een wettelijk ouderdomspensioen? Dan kunnen deze perioden meetellen bij de tweede voorwaarde als dat land toen lid was van de Europese Unie. Wij zoeken dit voor u uit. 

U kunt zich niet inkopen over perioden waarin:

  • u verplicht verzekerd was voor een niet-Nederlands wettelijk ouderdomspensioen, én
  • u door die verzekering vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen krijgt.

Bent u vóór begindatum van de 50-jaarsperiode uit Nederland vertrokken en na de begindatum van de 50-jaarsperiode in Nederland teruggekomen? Dan kunt u zich ook inkopen voor de AOW.

Had u eerst een verblijfsvergunning, dan werd u misschien pas later verzekerd voor de AOW. Wij zoeken dit voor u uit.

Keert u met uw gezin naar Nederland terug, dan kunt u ook uw kinderen vrijwillig verzekeren voor de AOW. Dit kan voor kinderen die:

  • voor de begindatum van de 50-jaarsperiode uit Nederland zijn vertrokken en na die datum naar Nederland terugkeren. Voor kinderen die op de datum van vertrek uit Nederland tussen de 15 en 17 jaar zijn, is inkoop niet altijd mogelijk. Voor hen geldt een andere regeling. Meer weten? Neem voor de 18e verjaardag van het kind contact op met de SVB.
  • zijn geboren na uw vertrek uit Nederland en die na de begindatum van de 50-jaarsperiode naar Nederland komen.