Vrijwillige Verzekering

Wat is Anw?

Wie een partner verliest, kan in Nederland een nabestaandenuitkering Anw van de overheid krijgen. Dit is een financiële ondersteuning voor de kosten van uw levensonderhoud. Dit is geregeld in de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Er zijn 2 uitkeringen: 

  • de nabestaandenuitkering Anw voor de partner en kinderen van de overledene
  • de wezenuitkering 

Of u een nabestaandenuitkering Anw krijgt, hangt af van uw leeftijd en of u

  • een kind heeft of arbeidsongeschikt bent
  • u andere inkomsten heeft