Vrijwillige Verzekering

Als uw partner is overleden

Uw partner is overleden

Als uw partner overlijdt, komt er veel op u af. U moet van alles regelen, terwijl uw hoofd daar misschien helemaal niet naar staat. Het overlijden kan ook financiële gevolgen voor u hebben. De overheid zorgt er met de nabestaandenuitkering Anw voor dat nabestaanden een basisinkomen hebben. De SVB zorgt ervoor dat u het juiste bedrag op tijd ontvangt.

Krijgt u een Nabestaandenuitkering Anw?

U krijgt een nabestaandenuitkering Anw als:

 • uw partner in Nederland woonde of werkte, én
 • u nog niet de AOW-leeftijd heeft, én
 • u op de dag van overlijden van uw partner aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
  • u zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar
  • u bent minimaal 45% arbeidsongeschikt

Het maakt niet uit of u getrouwd was of samenwoonde met uw overleden partner.

Als u een kind jonger dan 18 jaar heeft

U kunt dan een nabestaandenuitkering krijgen als:

 • u uw eigen kind of pleeg- of stiefkind verzorgt, én
 • dit kind tot uw huishouden behoorde op het moment van overlijden.

Andere inkomsten gaan van uw nabestaandenuitkering Anw af

Als u geen andere inkomsten heeft, krijgt u de volledige nabestaandenuitkering Anw. Heeft u wel andere inkomsten, dan hangt het af van het soort inkomen of wij die helemaal, voor een deel of niet aftrekken van de nabestaandenuitkering Anw.

Ga zelf na of u een nabestaandenuitkering kunt krijgen

Wilt u weten of u een Anw-uitkering kunt krijgen?

Was uw partner verzekerd in een ander land dan Nederland?

Is uw partner op de dag van overlijden niet vrijwillig verzekerd in Nederland, maar wel in een ander EU-land? Of een land waarmee Nederland een verdrag heeft over sociale zekerheid? Dan kunt u een gedeeltelijke Nederlandse Anw-uitkering krijgen als:

 • uw partner ooit in Nederland heeft gewoond of gewerkt, en
 • uw partner op de dag van overlijden verzekerd is voor een nabestaandenuitkering van het land waar uw partner woonde, of
 • u bij het overlijden van uw partner een wettelijke nabestaandenuitkering krijgt van het land waar uw partner woonde.