Vrijwillige Verzekering

Kunt u de premie terugkrijgen?

U kunt alleen premie terugkrijgen als u teveel heeft betaald

Als u over de periode van vrijwillige verzekering te veel premie heeft betaald, betalen wij die aan u terug. Of u teveel premie heeft betaald, kunnen we pas vaststellen als uw premie definitief is berekend.

Als wij nog niet over al uw inkomensgegevens beschikken, hebben wij die eerst van u nodig. Aan de hand van deze gegevens berekenen wij de definitieve premie.

Is de definitieve premie lager dan de voorlopige premie, dan krijgt u geld terug. Maar is de definitieve premie hoger dan de voorlopige premie, dan vragen wij u om bij te betalen. Wilt u dit niet, dan berekenen wij op basis van de al betaalde premie tot welke datum u vrijwillig verzekerd bent.