Vrijwillige Verzekering

U wilt de vrijwillige verzekering stoppen

Als u niet meer vrijwillig verzekerd wilt zijn, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Het liefst schriftelijk of via ons contactformulier. Uw vrijwillige verzekering stopt op de eerste dag van de tweede maand na de maand waarin u heeft opgezegd. Wij kunnen de verzekering niet eerder stoppen. Uw opzegtermijn is dus maximaal twee maanden.

Een voorbeeld: als u op 5 januari opzegt, dan stopt de verzekering op 1 maart.

Houdt u er rekening mee dat u niet opnieuw verzekerd kunt worden vanaf de datum waarop u de verzekering heeft stopgezet.

Een lager AOW-pensioen en geen Anw

Stopt u de vrijwillige verzekering voor de AOW, dan krijgt u bij het bereiken van uw AOW-leeftijd een lager AOW-pensioen. Als u niet meer vrijwillig verzekerd wilt zijn voor de Anw, heeft dat bovendien gevolgen voor uw partner en kinderen. Mocht u overlijden, dan krijgt uw partner geen nabestaandenuitkering Anw en uw kinderen krijgen geen wezenuitkering.