Vrijwillige Verzekering

Wat als u niet op tijd betaalt?

Betaalt u de premie niet op tijd, dan stopt uw vrijwillige verzekering. Premies die u al betaald heeft, krijgt u niet terug.

Hebben wij nog niet al uw inkomensgegevens, dan vragen wij die eerst bij u op. Aan de hand van uw inkomensopgave berekenen wij de definitieve premie.

Is de definitieve premie lager dan wat u al heeft betaald aan voorlopige premie, dan krijgt u geld terug. Als de definitieve premie hoger dan de voorlopige premie, dan vragen wij u om bij te betalen. Wilt u dit niet, dan berekenen wij op basis van de al betaalde premie tot welke datum u vrijwillig verzekerd bent.