Vrijwillige Verzekering

Hoe is de AOW samengesteld

Hoeveel AOW-pensioen u krijgt, hangt af van:

  • het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest voor de AOW én
  • of u alleen woont of met iemand samen

U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd heeft.

Meestal bent u automatisch verzekerd voor de AOW

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest.

Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan bent u mogelijk niet verzekerd geweest en kan uw AOW-pensioen lager uitvallen. Een kleine groep mensen woont wel in Nederland, maar is toch niet verzekerd voor de AOW.

Bent u geboren op of na 1 januari 1950? Dan kunt u geen AOW-pensioen krijgen als u minder dan 1 jaar verzekerd bent geweest.

Op het SVB Pensioenoverzicht vindt u uw AOW-opbouw

Wilt u een precieze opgave van de perioden dat u AOW heeft opgebouwd? Vraag dan een SVB Pensioenoverzicht aan via MijnSVB.

Heeft u geen DigiD? Vraag dan een pensioenoverzicht aan met het formulier 'Aanvraag SVB Pensioenoverzicht'.

Uw woonsituatie bepaalt ook de hoogte van uw AOW

Uw woonsituatie bepaalt ook hoeveel AOW-pensioen u krijgt. Met woonsituatie bedoelen we of u alleen woont of met iemand samen. 

Het bedrag is een percentage van het netto minimumloon:

  • woont u alleen dan is de netto AOW gelijk aan 70% van het netto minimumloon
  • woont u met iemand samen dan is de netto AOW van één persoon gelijk aan 50% van het netto minimumloon
  • heeft u een volledige toeslag voor uw partner, dan is deze deze toeslag gelijk 50% van het netto minimumloon
  • heeft u partner ook AOW, dan is de AOW van u en uw partner samen gelijk aan 100% van het netto minimumloon

Kunt u de AOW in het buitenland ontvangen?

U kunt niet in elk land uw volledige AOW-pensioen ontvangen. Of dit zo is hangt af van afspraken tussen Nederland en het land waar u woont.