Vrijwillige Verzekering

Waarom vrijwillig verzekeren

Als u in Nederland woont of werkt, bent u meestal verzekerd voor de AOW en de Anw. Per verzekerd jaar bouwt u 2% AOW op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Komt u te overlijden, dan kan uw partner alleen een nabestaandenuitkering Anw krijgen als u verzekerd bent voor de Anw.

Wat betekent het als u niet meer verzekerd bent

Gaat u buiten Nederland wonen of werken? En werkt u niet voor een Nederlandse werkgever? Dan bent u niet meer verzekerd voor de AOW en de Anw. Dit betekent dat:

  • u bij het bereiken van uw AOW-leeftijd een lager AOW-pensioen krijgt
  • uw partner een lagere of helemaal geen nabestaandenuitkering Anw krijgt bij uw overlijden
  • uw kinderen geen wezenuitkering kunnen krijgen

Dit voorkomt u door u vrijwillig te verzekeren.

U komt in Nederland wonen of werken

U kunt 50 jaar AOW opbouwen tot uw AOW-leeftijd. Per jaar kunt u 2% opbouwen. Vanaf welke datum dit kan, hangt af van uw AOW-leeftijd. Bent u na die datum in Nederland komen wonen of werken? Dan kunt u geen 50 jaar AOW meer opbouwen. U krijgt bij het bereiken van uw AOW-leeftijd geen volledig AOW-pensioen.

AOW inkoop als u in Nederland bent komen wonen of werken

Wilt u de gemiste jaren alsnog betalen? Dan kunt u zich vrijwillig verzekeren. We noemen dit inkoop. Inkoop kan alleen als u voor de eerste keer in Nederland komt wonen of werken. U kunt AOW inkopen vanaf de datum die precies 50 jaar voor uw AOW-leeftijd ligt tot de datum waarop u in Nederland bent komen wonen of werken. Er bestaat geen inkoop voor de Anw.