Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Wegwijzer naar de uitkeringen en pensioenen

Bent u getroffen door de Tweede Wereldoorlog of in de periode daarna? Of heeft u een partner of een ouder die in deze periode is getroffen door de oorlog. Kijk in een paar stappen welke uitkering of pensioen u misschien kunt krijgen. Als u besluit een aanvraag in te dienen wordt beoordeeld welke regelingen mogelijk op u van toepassing zijn en wordt het financieel meest gunstige toegekend.

 

Kies uw situatie

1Heeft u de Tweede Wereldoorlog zelf meegemaakt?