Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Video: Ervaring van de klant

De Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nederlandse wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen. Thea Meulders is één van deze getroffenen. Als overlevende van de Japanse kampen in Nederlands-Indië is zij lid van de Cliëntenraad Verzetsdeelnemers & Oorlogsgetroffenen. In de video vertelt zij wat deze wetten voor haar betekenen.

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  Rien van Vliet, juridisch medewerker Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen bij de SVB, vertelt: Het is bijzonder werk om te doen voor een bijzondere doelgroep. Een groep mensen die heel veel heeft meegemaakt tijdens de oorlog. De afdeling V&O staat voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, dat zijn mensen die in Europa of Azië zijn vervolgd door Duitsers of de Japanners en blijvende lichamelijke en geestelijke schade hebben overgehouden aan het oorlogsgeweld. En wij verzorgen de uitkeringen aan deze mensen. 

  Thea Meulders, oorlogsgetroffene vertelt: In april 1942 kwamen we in een Jappenkamp terecht tot in mei '45, daarna zijn we meegesleurd via andere kampen, uiteindelijk terecht gekomen in Aek Pamienke III waar we hoorden dat Japan gecapituleerd had. 

  Rien van Vliet vertelt: De mensen kunnen een aanvraag indienen bij ons. En dan kijken wij naar wat ze hebben meegemaakt, of dat kan worden bevestigd. Dan volgt er een medisch onderzoek en dan kunnen zij in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een uitkering, maar ook een aantal voorzieningen die zij nodig hebben, vanwege hun medische klachten. Nou voor onze cliënten betekenen deze wetten niet alleen financiële ondersteuning maar zeker ook een erkenning van hetgeen ze hebben meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

  Thea Meulders vertelt: Ja, erkenning dat ik als oorlogsslachtoffer ben gewaarborgd en dat er aandacht besteed wordt aan alle misère die ik heb opgelopen gedurende die tijd van de Jappenkampen. Het mooie van de cliëntenraad vind ik dat je krijgt het gevoel dat je wezenlijk wat bijdraagt aan wat er bij de SVB gebeurt. Toen ik mijn aanvraag indiende, kreeg ik antwoorden in een hele ambtelijke stijl. De huidige ambtenaren zijn heel betrokken, proberen dus ook zeer zeker de cliënt of de aanvrager zoveel mogelijk tegemoet te komen. De aandacht voor de aanvrager is groot en dat is een totaal andere ervaring dan ik destijds zelf als aanvrager heb meegemaakt. 

  Rien van Vliet vertelt: ik vind het heel bijzonder werk om te doen. Het contact met de cliënten is voor mij het belangrijkste. De verhalen die zij vertellen, maar ook over de impact van de oorlog op hun leven. En dat zij daar echt hulp bij nodig hebben. En het is natuurlijk mooi dat die hulp kan worden geboden en dat wij daar ons steentje aan mogen bijdragen.