Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Wat doet de Pensioen- en Uitkeringsraad?

Wilt u gebruik maken van de regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en vraagt u voor het eerst aan? Dan neemt de Pensioen- en Uitkeringsraad een beslissing.

Vanaf 1 januari 2011 is de Pensioen- en Uitkeringsraad een college van 9 raadsleden. Zij beschikken over jarenlange kennis en ervaring in het toepassen van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Tot de raadsleden behoren mensen die de verschillende doelgroepen vertegenwoordigen en de oorlog aan den lijve hebben ondervonden. De SVB voert de beslissing van de Pensioen- en Uitkeringsraad uit.

De Pensioen- en Uitkeringsraad stelt ook beleidsregels vast voor de Sociale Verzekeringsbank en adviseert bij beslissingen waarin de beleidsregels niet voorzien.