Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Commissie van Advies Backpay opgeheven

28-02-2019

Nu de Uitkeringsregeling Backpay van rechtswege is beëindigd en er geen aanvragen meer kunnen worden ingediend voor deze regeling is de in maart 2016 ingestelde Commissie van Advies Backpay opgeheven.

foto van de leden van de commissie

Deze Commissie werd door de SVB om advies gevraagd bij het beoordelen van aanvragen voor de Uitkeringsregeling Backpay als er twijfel was over de te nemen beslissing of bij het toepassen van de hardheidbepaling. Ook adviseerde de Commissie over het door de SVB vast te stellen beleid.
Wij danken de leden van de Commissie, Erry Stoové, Elly Touwen-Bouwsma en Ton Lutter, voor hun inzet en kunde bij het adviseren van de SVB inzake het beleid en de afdoening van aanvragen voor de Backpay-regeling. Een belangrijke en intensieve taak die zij, vanuit hun betrokkenheid bij de Indische doelgroep, op een uitstekende manier hebben vervuld.