Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Bekijk de bedragen vanaf juli 2018

10-07-2018

Vanaf 1 juli 2018 is er een indexverhoging van 1,03 % voor de buitengewone pensioenen en de Wuv-,  Wubo- en AOR-uitkeringen.

De verhoging geldt ook voor de toeslag op grond van artikel 19 Wubo en het bedrag voor niet- meetbare invaliditeitskosten op grond van de Wuv en voor de bijdrage in kosten van huishoudelijke hulp. Op uw betalingsmededeling vindt u onder 'Betalingen' het bedrag dat wij aan u overmaken.

Bekijk ook op welke datums wij uw pensioen of uitkering overmaken.