Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Bekijk de bedragen vanaf januari 2017

10-01-2017

Vanaf 1 januari 2017 is er een indexverhoging van 0,94% voor de buitengewone pensioenen en de Wuv-,  Wubo- en AOR-uitkeringen.

De verhoging geldt ook voor de toeslag op grond van artikel 19 Wubo en het bedrag voor niet- meetbare invaliditeitskosten op grond van de Wuv. Op uw betalingsmededeling vindt u onder 'Betalingen' het bedrag dat wij aan u overmaken.

Bekijk ook op welke datums wij uw pensioen of uitkering overmaken.