Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Update: uitkeringsregeling 'Backpay' verlengd tot 1 januari 2018

11-11-2016

De Uitkeringsregeling Backpay is op 24 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. De termijn voor het indienen van aanvragen is verlengd tot 1 januari 2018. Vragen over deze regeling kunt u richten aan de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.

Een aanvraagformulier, informatiefolder en een folder over het vastgestelde beleid vindt u onderaan in dit nieuwsbericht.

Uitkeringsregeling Backpay

De Uitkeringsregeling Backpay is eind december 2015 ingesteld door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt uitgevoerd door de SVB.

De regeling is bedoeld voor mensen die:

  • als voormalige ambtenaren of KNIL-militairen in dienst waren bij het Nederlands-Indisch Gouvernement,
  • over de oorlogsjaren in Nederlands-Indië geen of niet volledig salaris hebben ontvangen,
  • zich in de oorlogsjaren niet onwaardig hebben gedragen,
  • op 15 augustus 2015 in leven waren.

Als aan de voorwaarden is voldaan, wordt een eenmalige uitkering van netto € 25.000 betaald.

Meer informatie over de voorwaarden kunt u vinden in de informatiefolder. Ook kunt u een aanvraagformulier en een overzicht van de vastgestelde beleidsregels downloaden.