Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

SVB installeert Commissie van Advies Backpay

12-04-2016

Met ingang van 10 maart 2016 is de Commissie van Advies Backpay (verder: de Commissie) geïnstalleerd. Deze Commissie wordt door de SVB om advies gevraagd bij het beoordelen van aanvragen voor de Uitkeringsregeling Backpay als er twijfel is over de te nemen beslissing of bij het toepassen van de hardheidbepaling. Ook kan de Commissie advies geven over het door de SVB vast te stellen beleid.

foto van de leden van de commissie

De leden van de Commissie, die op persoonlijke titel zitting hebben in de Commissie, zijn alle drie nauw betrokken bij de Indische doelgroep: Erry Stoové (tevens voorzitter van de commissie) vanuit Indische organisaties als o.a. ex-voorzitter van de Stichting Pelita, Elly Touwen-Bouwsma, vanuit de geschiedwetenschappen o.a. als voormalig hoofd Indische afdeling van het NIOD en Ton Lutter, vanuit de belangenbehartiging o.a. als voormalig vice-voorzitter van het Indisch Platform.