Tvp

Kunt u Tvp krijgen?

U kunt een Tvp krijgen als u voldoet aan alle van onderstaande voorwaarden:

 • u woont in Nederland;
 • u bent geboren in of na 1928;
 • u heeft psychische klachten die te maken hebben met oorlogsgerelateerde gebeurtenissen die (één van) uw ouders of opvoeders tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt;
 • u heeft vanwege deze psychische klachten een behandeling nodig;
 • u wordt behandeld door een psychiater, psychotherapeut of gezondheidspsycholoog met als specialisme klinische psychologie;
 • de behandeling wordt niet volledig vergoed door uw zorgverzekeraar;
 • de kosten van behandeling worden bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht op basis van een diagnose behandeling combinatie (DBC);
 • u ontvangt géén vergoeding voor de kosten van de behandeling op grond van:
  -de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv), of
  -de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo), of
  -de Wetten buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp, Wpbzo en Wiv).

Wat is een DBC

DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. In een DBC is een code voor uw diagnose en uw behandeling voor langere periode (maximaal een jaar). Uw zorgverzekeraar krijgt alleen de DBC-code te zien, maar krijgt geen informatie over uw precieze behandeling.

Zorgverzekeraars vergoeden sinds 2008 niet meer op basis van afzonderlijke consulten en verrichtingen, maar op basis van een DBC.