Tvp

Wat wordt vergoed?

Maakt u méér kosten voor psychotherapie dan uw zorgverzekeraar vergoedt? Dan krijgt u uw extra kosten vergoed via de Tvp. De hoogte van deze vergoeding is maximaal het wettelijke DBC-tarief, zoals vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa).

Belangrijk om te weten:

  • een persoonsgebonden budget (PGB) van uw zorgverzekeraar voor geestelijke gezondheidszorg wordt beschouwd als een vergoeding van uw zorgverzekeraar;
  • u kunt geen voorschot voor de Tvp krijgen;
  • de reiskosten van en naar uw behandelaar worden niet vergoed;
  • aanvragen kan alleen met een declaratieformulier en de originele nota’s.

Let op: U krijgt géén Tvp-vergoeding als uw psychotherapeut met uw zorgverzekeraar een overeenkomst (contract) heeft voor het verlenen van zorg.