Tvp

Hoe verloopt de procedure?

Zodra wij het aanvraagformulier van u terug hebben ontvangen, vragen wij het Aanspreekpunt Na-oorlogse Generatie (ANG) van de Stichting Cogis om advies. Het ANG kijkt naar de relatie tussen uw klachten en de oorlogservaringen van uw ouder(s) of andere opvoeder(s). Hiervoor vraagt het ANG informatie op bij uw psychotherapeut. Mocht het nodig zijn, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Na het advies van het ANG, krijgt u van ons de beslissing op uw aanvraag. U krijgt deze beslissing binnen 3 maanden.