Tvp

Bezwaar en beroep

Vaak komen we er samen wel uit

Wij zorgen ervoor dat u het juiste bedrag aan uitkering en de juiste bijdrage in kosten krijgt. Natuurlijk informeren wij u over de beslissingen die we nemen. Op elke beslissing die u van ons ontvangt, staat hoe u bezwaar kunt maken. Natuurlijk kunt u met vragen altijd contact met ons opnemen. Het directe telefoonnummer staat in het besluit vermeld. Als u het niet eens bent met een beslissing dan kunt u binnen 6 weken (of 13 weken als u in het buitenland woont) schriftelijk bezwaar maken. Zo’n brief heet een bezwaarschrift.

Bezwaarschrift

Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens:

  • uw naam en adres
  • uw correspondentienummer 
  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met deze beslissing 
  • de beslissing die volgens u genomen had moeten worden 
  • de datum van uw bezwaar

Iemand anders mag de brief ook voor u schrijven, als u een machtiging (pdf, 77kB) meestuurt. Onderteken uw brief en stuur de brief naar:

Sociale Verzekeringsbank
Afdeling Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
Postbus 9575
2300 RB Leiden

Zet in de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’. Documenten die van belang kunnen zijn, kunt u meesturen. U krijgt van ons zo snel mogelijk een reactie.

U kunt de documenten inzien

U kunt de documenten opvragen op basis waarvan wij het besluit hebben genomen. Wilt u deze documenten eerst lezen voordat u de reden opgeeft van uw bezwaarschrift? Schrijf dit dan in uw bezwaarbrief, want dan krijgt u daar meer de tijd voor.

Bij medische documenten kijken wij eerst of we die rechtstreeks aan u toezenden of dat via uw huisarts doen.

Hoorzitting om uw bezwaar toe te lichten

Soms hebben we naar aanleiding van uw brief nog vragen. Of misschien wilt u zelf een toelichting geven. Dan nodigen we u uit voor een gesprek. Zo’n gesprek heet een hoorzitting. Vóór de hoorzitting kunt u uw dossier bekijken. Op de hoorzitting legt u uit waarom u bezwaar maakt. Iemand anders mag ook voor u spreken.

Vergoeding van kosten

Kosten die u maakt bij uw bezwaar kunnen we vergoeden. Maar alleen als we een fout hebben gemaakt én een nieuwe beslissing nemen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van professionele rechtsbijstand, uittreksels uit openbare registers en reiskosten.Wilt u een vergoeding van kosten, geef dit dan aan in uw bezwaarschrift.

In beroep gaan

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. In onze brieven schrijven we hoe u dit kunt doen.