Brochures en formulieren

Nieuw internet-adres website PGB

De website van de PGB is vernieuwd en heeft een nieuw internet-adres gekregen. U komt op de vernieuwde website via www.svb.nl/pgb. We adviseren u om het nieuwe internetadres op te slaan in uw browser.

Zoekt u een brochure of formulier?

Ga eerst naar de nieuwe website en kijk bij 'Direct Regelen' of maak gebruik van 'Zoeken'.

Voorbeeld

Zoekt u een urenbriefje? Kies onder 'Direct regelen' voor 'Declareren'. U kunt hier het urenbriefje direct downloaden.

Of vul 'urenbriefje' in bij 'Zoeken'.