Remigratie

U gaat verhuizen

Als u verhuist van uw remigratieland naar een ander land dan verandert de hoogte van uw remigratie-uitkering niet.

Medische zorg en loonbelasting

Soms betaalt Nederland voor uw medische zorg in uw nieuwe land. Is dit niet het geval dan krijgt u een tegemoetkoming. Hiermee kunt u in het land waar u gaat wonen zelf een verzekering tegen ziektekosten afsluiten.

Ook de inhouding van loonbelasting kan wijzigen.