Remigratie

Wanneer krijgt u een remigratie-uitkering?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u woont in Nederland en bent ten minste 55 jaar oud.
  • u bent buiten Nederland in een land van herkomst geboren (dit geldt niet voor vluchtelingen of asielgerechtigden).
  • u heeft of had de nationaliteit van het land van herkomst.
  • u was 18 jaar of ouder toen u in Nederland kwam wonen.
  • u bent vóór een bepaalde datum in Nederland komen wonen (deze datum verschilt per land van herkomst).
  • u krijgt al 12 maanden aan één stuk een Nederlandse uitkering voordat u een remigratie-uitkering aanvraagt.
  • u heeft minstens 8 jaar aan één stuk legaal in Nederland gewoond voordat u een remigratie-uitkering aanvraagt.

Partner

Heeft u een partner? Dan moet uw partner met u meeverhuizen, tenzij uw partner al in het land woont waar u naar terug wilt keren. Uw partner mag dus niet in Nederland achterblijven.

Schulden

U en uw partner mogen geen schulden hebben bij de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld belastingschulden of nog niet betaalde boetes. Heeft u wel schulden dan moet er in ieder geval een afbetalingsregeling zijn afgesproken.

Detentie

U krijgt géén remigratie-uitkering als:

  • u of uw partner in de gevangenis is geplaatst (of een andere vrijheidsontnemende straf is opgelegd);
  • u of uw partner voortvluchtig is.

Een taakstraf of dwangverpleging in een psychiatrisch ziekenhuis valt hier niet onder.

Nationaliteit

Heeft u alleen de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u de nationaliteit aanvragen van het land waar u gaat wonen. Heeft u een dubbele nationaliteit? Dan krijgt u alleen een uitkering van de Remigratiewet als u voor uw vertrek afstand doet van uw Nederlandse nationaliteit.

Toelating bestemmingsland

Als u in een land gaat wonen waarvan u niet de nationaliteit heeft, dan heeft u een officiële verklaring nodig dat u en uw gezinsleden minstens 1 jaar in dat land mogen wonen.