Remigratie

Wie kan er gebruikmaken van de remigratieregeling?

Er zijn 3 groepen die gebruik kunnen maken van de remigratieregeling. Voor iedere groep gelden speciale voorwaarden.

1. U bent geboren in een land van herkomst

Bent u in een zogenoemd land van herkomst geboren? En wilt u terug keren naar dit land van herkomst? Dan moet u in ieder geval de nationaliteit van het land van herkomst hebben of hebben gehad en 18 jaar of ouder zijn toen u in Nederland kwam wonen. Daarnaast moet u al vóór een bepaalde datum (dit is per land verschillend) in Nederland wonen.

2. U bent erkend vluchteling of asielgerechtigd

Woont u als erkend vluchteling of asielgerechtigde in Nederland? Dan maakt het niet uit uit welk land u komt en welke nationaliteit u heeft. U kunt alleen remigreren naar het land waar u vandaan komt. Wel gelden de volgende voorwaarden:

  • u heeft vóór 1 juli 2014 een verblijfsvergunning gekregen, en
  • u heeft zich vóór 1 juli 2014 in Nederland gevestigd voor gezinshereniging met een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft.

3. Molukkers

Behoort u tot de groep Molukkers die in 1951 en 1952 in groepsverband naar Nederland is gekomen? En bent of was u opgenomen in het register van de 'Wet Rietkerk-uitkering'? Dan kunt u gebruikmaken van de remigratieregeling.