Remigratie

Ziektekostenverzekering

Als u remigreert, betaalt Nederland soms voor uw medische zorg in uw woonland. Is dat niet het geval, dan krijgt u een tegemoetkoming, waarmee u in het land waar u gaat wonen zelf een verzekering tegen ziektekosten kunt afsluiten.

Wanneer krijgt u op kosten van Nederland medische zorg in uw woonland?

U krijgt op kosten van Nederland medische zorg in uw woonland als u:

  • naast de remigratievoorziening nog een andere Nederlandse uitkering krijgt, zoals een WAO-uitkering (WIA), een AOW-pensioen of Anw-uitkering én
  • in een land van de EU of de EER woont, of in Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Servië (Federale Republiek Joegoslavië), Kaapverdië, Marokko, Tunesië, Turkije of Zwitserland, én
  • in dat land niet verzekerd bent tegen ziektekosten op grond van het ontvangen van een pensioen of op grond van werken

De SVB houdt dan de buitenlandbijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) in op uw remigratie-uitkering. Meer hierover leest u op de pagina inhoudingen op uw remigratie-uitkering.

Wanneer krijgt u een tegemoetkoming voor een ziektekostenverzekering buiten Nederland

Krijgt u geen medische zorg op kosten van Nederland in uw woonland? Dan krijgt u van ons een tegemoetkoming voor een ziektekostenverzekering. U kunt hiermee in uw nieuwe land een verzekering afsluiten. U krijgt dit bedrag samen met uw remigratie-uitkering. Meer hierover leest u op de pagina inhoudingen op uw remigratie-uitkering.