Remigratie

U wilt terug naar Nederland

Voor een kort verblijf, zoals een vakantie of familiebezoek, kunt u altijd terugkomen naar Nederland. Dit geldt ook voor de gezinsleden die met u mee zijn geremigreerd. Dit heeft geen gevolgen voor uw remigratie-uitkering.

Als u definitief wilt terugkeren naar Nederland dan heeft dit wel gevolgen voor uw uitkering.

Binnen 1 jaar kunt u gemakkelijk terugkeren

Hoe goed u ook heeft nagedacht over uw remigratie, soms valt de praktijk tegen. Tot 1 jaar na uw remigratie kunt u gebruikmaken van de terugkeerregeling. Hiermee kunt u na een eenvoudige toelatingsprocedure weer in Nederland komen wonen. U verliest dan wel uw remigratie-uitkering.

Verkorte procedure

Binnen 1 jaar na vertrek uit Nederland kunt u een zogenoemde ‘aanvraag tot wedertoelating’ doen. De periode van 1 jaar moet liggen tussen:

  • de vertrekdatum die de SVB aanhoudt voor de toekenning van uw remigratie-uitkering, en
  • de datum aanvraag wedertoelating, of de datum waarop u een machtiging tot verblijf aanvraagt bij de Nederlandse ambassade of consulaat in uw woonland.

De aanvraag tot wedertoelating

U vraagt eerst een machtiging tot verblijf (MVV) aan om naar Nederland te kunnen reizen. Of dit nodig is, hangt af van uw nationaliteit. Kijk hiervoor op www.ind.nl.

U vraagt de machtiging aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in uw woonland. Laat de SVB vervolgens telefonisch of schriftelijk weten dat u weer naar Nederland komt.

De aanvraag om wedertoelating doet u bij de IND in Nederland. Met een formulier van de IND vraagt u een verblijfsvergunning aan voor uzelf, uw partner en uw kinderen. Kinderen van 18 jaar en ouder mogen deze voor zichzelf aanvragen, maar kunnen ervoor kiezen dat u dit voor hen doet.

Bij de aanvraag om wedertoelating stuurt u de volgende stukken mee:

  • een kopie van een geldig paspoort van u, uw partner en uw kinderen;
  • de toekenningsbeschikking remigratie-uitkering van de SVB met de bijlage waaruit de duur van uw verblijf in Nederland blijkt.

Na 1 jaar is terugkomen lastiger

Komt u later dan 1 jaar na uw remigratie terug naar Nederland? Dan moet u de normale toelatingsprocedure doorlopen voor mensen die in Nederland willen komen wonen.