Remigratie

Wijziging van uw nationaliteit

Als u een dubbele nationaliteit heeft, krijgt u alleen een uitkering van de Remigratiewet als u voor uw vertrek afstand doet van uw Nederlandse nationaliteit. Houd er rekening mee dat dit meestal gevolgen heeft voor de nationaliteit van uw kinderen onder de 16 jaar. Informeer hierover bij uw gemeente.

Als u alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, is het nodig dat u de nationaliteit van uw nieuwe land krijgt. Dit kunt u na uw vertrek regelen.

Nieuwe nationaliteit aanvragen

Als u alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, dan moet u de nationaliteit aanvragen van het land waar u gaat wonen. Geef uw nieuwe nationaliteit direct aan ons door.

Heeft u 6 maanden na uw vertrek nog geen nieuwe nationaliteit aangevraagd, dan stoppen wij uw remigratie-uitkering. U heeft dan nog een half jaar de tijd om alsnog uw nieuwe nationaliteit aan te vragen en uw uitkering weer te krijgen.

In sommige landen kunt u pas een nieuwe nationaliteit aanvragen als u er een paar jaar woont. Remigreert u naar een land waar dit het geval is, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.