Remigratie

Wat zijn de gevolgen van remigratie

Als u remigreert en een uitkering van de Remigratiewet krijgt, verandert uw situatie. Houd er rekening mee dat u:

  • afstand moet doen van de Nederlandse nationaliteit.
  • niet meer verzekerd bent voor de Nederlandse volksverzekeringen, zoals de kinderbijslag, AOW, Anw en Wlz.

Uw AOW-opbouw stopt

Als u niet meer in Nederland woont, stopt de opbouw van uw ouderdomspensioen AOW. Zodra u de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u van ons een gedeeltelijk AOW-pensioen. Wilt u weten hoeveel AOW-pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd? Log in met uw DigiD op Mijn SVB.