Remigratie

Wat is de Remigratieregeling?

Woont u in Nederland maar wilt u terugkeren naar het land van herkomst? Dan kunt u van de SVB een maandelijkse uitkering krijgen voor uw levensonderhoud: de remigratie-uitkering. Dat staat in de Remigratiewet.

De hoogte van uw remigratie-uitkering hangt af van:

  • het land waarnaar u wilt verhuizen
  • uw gezinssituatie

Heeft u een andere Nederlandse uitkering? Dan wordt deze van uw remigratie-uitkering afgetrokken. U kunt ook een tegemoetkoming voor een ziektekostenverzekering krijgen als u in uw nieuwe land niet meer verzekerd bent voor de Nederlandse zorgverzekering.

Het Nederlands Migratie Instituut helpt u

Denkt u erover om te remigreren, dan kunt u voor hulp en advies terecht bij het Nederlands Migratie Instituut (NMI). Het NMI heeft een apart telefoonnummer voor vragen over remigratie. U krijgt dan direct iemand aan de lijn en kunt vaak in uw eigen taal spreken.

Tel. 030 - 236 42 45 (dagelijks van 09:00 tot 17:00 uur).