Remigratie

U bent getrouwd of woont samen

Iemand die getrouwd is of samen met iemand anders woont, krijgt een ander bedrag als remigratie-uitkering dan iemand die alleen woont.

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, krijgt u alleen de remigratie-uitkering als uw in Nederland wonende partner met u mee remigreert. U krijgt dan de remigratie-uitkering voor een gehuwde.

Woonde u voor uw remigratie al gescheiden van uw partner en remigreert deze partner niet mee? Dan krijgt u een remigratie-uitkering voor een alleenstaande.

Geen verschil tussen trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen

Zolang u en uw partner nog in Nederland wonen, maken wij geen verschil tussen trouwen, geregistreerd partnerschap of samen wonen.

U woont voor de Remigratiewet samen als u:

  • u samen met iemand van 18 jaar of ouder meer dan de helft van de tijd in een woning verblijft én
  • de kosten van het huishouden deelt óf
  • voor elkaar zorgt.

Wij noemen de persoon met wie u samen woont uw 'partner'. Dit kan uw echtgeno(o)t(e), vriend of vriendin zijn, maar ook een broer, zus, of kleinkind.

Buiten Nederland is er wél verschil tussen trouwen en samen wonen. Woont uw partner niet in Nederland, dan beschouwt de Remigratiewet u alleen als gehuwd als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Als u ongehuwd gaat samenwonen met iemand die al in het andere land woont, krijgt u dus een uitkering voor een alleenstaande.

U gaat na de remigratie met iemand anders wonen

Als u na uw remigratie trouwt, samen gaat wonen of een geregistreerd partnerschap aangaat, krijgt u alleen een remigratie-uitkering voor een gehuwde als uw partner ook een remigratie-uitkering krijgt. In alle andere gevallen houdt u uw uitkering voor een alleenstaande.

Geef veranderingen in uw gezinssituatie binnen 6 weken aan ons door zo kunnen wij zorgen dat u altijd het juiste bedrag van ons krijgt.