Remigratie

Er is iemand overleden

Wanneer iemand is overleden die een remigratie-uitkering had, zorgen wij voor het stopzetten van de uitkering.

Overlijden vóór vertrek

Had de overledene een aanvraag ingediend en is hij of zij overleden voordat wij een beslissing hebben genomen, dan stoppen wij met de behandeling van de aanvraag. Als de partner van de overledene zelf ook een remigratie-uitkering kan krijgen, dan vragen we deze partner om een eigen aanvraag in te dienen.

Overlijden na vertrek

Als de overledene een remigratie-uitkering kreeg, hangen de gevolgen voor de uitkering af van de gezinssituatie vóór het overlijden.

• Was de overledene alleenstaand?
En was er iemand die de overledene verzorgde? Dan kan die persoon in sommige gevallen een overlijdensuitkering krijgen. Dit is het bedrag dat de overledene nog tegoed had, bijvoorbeeld de remigratie-uitkering voor de maand van overlijden en de maand daarna. De persoon die de overledene verzorgde, moet de overlijdensuitkering binnen een half jaar na de overlijdensdatum bij ons aanvragen.

• Was de overledene alleenstaand met een ongehuwd kind onder de 18 jaar?

De wees krijgt een maandelijkse uitkering die even hoog is de als de remigratie-uitkering van de overledene. Als er meerdere wezen achterblijven, krijgen alle wezen een gelijk deel van dit bedrag.

• Woonde de overledene samen met u?

En krijgt u een remigratie-uitkering? Dan verandert deze in een remigratie-uitkering voor een alleenstaande of voor een alleenstaande met een kind onder de 18 jaar. Kreeg de overledene zelf een remigratie-uitkering, dan bekijken wij of u als partner een remigratie-uitkering of een nabestaandenuitkering Anw krijgt.