Remigratie

Gezinssituatie en uitkeringsbedrag

De remigratie-uitkering kent uitkeringen voor alleenstaanden, personen met een partner en alleenstaanden met een ongehuwd kind onder de 18 jaar.

 • Alleenstaand
  Als u alleenstaand bent en na uw vertrek uit Nederland een partner of kinderen krijgt, verandert het bedrag van uw remigratie-uitkering niet.
 • Personen met een partner

  Getrouwd of geregistreerd partner

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en remigreert uw in Nederland wonende partner mee, dan krijgt u het remigratiebedrag voor een gehuwde.

  U leefde gescheiden

  Woonde u voor de remigratie gescheiden van uw partner en remigreert uw partner niet mee? Dan krijgt u een remigratie-uitkering voor een alleenstaande.

  Samenwonen

  Zolang u en uw partner nog in Nederland wonen, maken wij geen verschil tussen trouwen, geregistreerd partnerschap of samen wonen. U woont voor de Remigratiewet samen als u:

  • u samen met iemand van 18 jaar of ouder meer dan de helft van de tijd in een woning verblijft én
  • de kosten van het huishouden deelt óf
  • voor elkaar zorgt.

  Wij noemen de persoon met wie u samen woont uw 'partner'. Dit kan uw echtgeno(o)t(e), vriend of vriendin zijn, maar ook een broer, zus, of kleinkind.

  Buiten Nederland is er wél verschil tussen trouwen en samen wonen. Woont uw partner niet in Nederland, dan beschouwt de Remigratiewet u alleen als gehuwd als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Als u ongehuwd gaat samenwonen met iemand die al in het andere land woont, krijgt u dus een uitkering voor een alleenstaande.

  U gaat na de remigratie met iemand anders wonen

  Als u na uw remigratie trouwt, samen gaat wonen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan verandert uw remigratie-uitkering alleen als uw partner ook een remigratie-uitkering heeft. In alle andere gevallen niet. 

  Geef veranderingen in uw gezinssituatie binnen 6 weken aan ons door zo kunnen wij zorgen dat u altijd het juiste bedrag van ons krijgt.

 • Alleenstaanden met een kind onder de 18 jaar
  Als u alleenstaand bent en u remigreert met een ongehuwd kind onder de 18 jaar, verandert het bedrag van uw remigratie-uitkering als uw jongste kind 18 jaar wordt.