Remigratie

Inhoudingen op uw remigratievoorzieningen

Ziektekostenverzekering

Krijgt u een remigratie-uitkering, dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • als u een andere Nederlandse uitkering heeft, zoals een WAO-uitkering (WIA), een AOW-pensioen of Anw-uitkering, dan beoordeelt het CAK of u op kosten van Nederland verzekerd blijft in uw woonland voor de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw).
  • anders krijgt u een tegemoetkoming. Met de tegemoetkoming kunt u in het land waar u gaat wonen zelf een verzekering tegen ziektekosten afsluiten. Het bedrag hangt af van het land waar u gaat wonen. U krijgt de tegemoetkoming tegelijk met uw remigratie-uitkering.

Premies voor ziektekostenverzekering

Als u op kosten van Nederland in uw woonland medische zorg krijgt, houden wij op verzoek van het CAK de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) in op uw remigratie-uitkering. Hoe hoog de bijdrage is, hangt af van het land waar u gaat wonen. Daarbij wordt rekening gehouden met de kosten van zorg in dat land.

Voor een aantal landen geldt dat u in Nederland nooit verzekerd kunt zijn tegen ziektekosten. U ontvangt in dat geval de tegemoetkoming ziektekostenverzekering bij uw remigratie-uitkering.

Zorgtoeslag

Blijft u op kosten van Nederland in uw woonland verzekerd voor de Zorgverzekeringswet dan kunt u misschien een zorgtoeslag krijgen. De Belastingdienst betaalt deze toeslag aan u uit. Meer informatie over de zorgtoeslag en een aanvraagformulier vindt u op de website van de Belastingdienst.